13 april 2016

 

 


 

Klik hier voor de pdf versie

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST

 

Amendement


De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 19 december 2016 voor de
behandeling van het agendapunt 19 :
Raadsvoorstel hoofdwegenstructuur Berkel-Enschot.

 

Overwegende dat;

  • Voorgenomen sluiting van de overweg aan de Raadhuisstraat voor gemotoriseerd verkeer medio 2018 direct gevolgen heeft voor de verkeersintensiteit op de overwegen De Kraan en Molenstraat.

 

Besluit ;

Voorstel 2c te wijzigen in;

  • Spoorwegovergang Raadhuisstraat openblijft voor alle verkeer tenzij zelfs na aanvullende (verkeers)maatregelen blijkt dat dit uit verkeerstechnisch en/of verkeersveiligheidsoogpunt écht niet (meer) te verantwoorden is, en dit de komende jaren te monitoren op basis van een in samenspraak met de omgeving op te stellen monitoringsplan.

Voorstel 3 te wijzigen in;

  • Op basis van de monitoring onder 2b en 2c indien nodig aanpassingen verrichten aan de randvoorwaarden, inclusief de bijbehorende kosten en dekking.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg

 


20 december 2016

Klik hier voor een vergoting

 

 


5 september 2017

 

 

 

 

12 september 2017

 


19 december 2017

 

 

 

Verder in Berkel-Enschot 

 

 

 

 


17 juni 2017

Klik hier voor de mail van de belangen- ouderenorganisaties uit Berkel-Enschot

 

 

Lijst Smolders heeft samen met de bewoners de bomen in de Beukendreef gered 

 

 


16 maart 2019

 


18 maart 2019

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2019