10 november 2014

 

Betoog begrotingsdebat 10 november 2014

Betoog begrotingsdebat

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Het is niet zo verwonderlijk dat de coalitiepartijen in de gemeenteraad deze begroting gaan steunen. De Lijst Smolders heeft in de oppositie echter een andere rol…… Desondanks zijn wij altijd bereid tot overleg en samenwerking als het maar in het belang is van Tilburg en haar inwoners. Tegelijkertijd laten wij ons hier niet voor de gek houden want in de oppositie ben je zeer beperkt en degenen die dat ontkennen zijn dom, naïef of overschatten zichzelf. De komende dagen wordt er weer een rituele dans opgevoerd, terwijl vooraf de uitkomst vastligt. Je neemt jezelf als partij ook niet serieus als je een begroting van meer dan 850 miljoen euro met honderden pagina’s beleid denkt te kunnen verpakken in 6 minuten spreektijd. Daarom zal ik zo dadelijk ingaan op wat de LST het allerbelangrijkste vindt. De bestuurlijke integriteit.

De Lijst Smolders zal ook in 2015 erop toezien of het belastinggeld efficiënt, betrouwbaar en doelmatig wordt uitgegeven en juist daar gaat het nog al eens fout in de politiek, maar het blootleggen daarvan wordt de LST niet in dank afgenomen. Denk maar niet dat wij ooit onze principes overboord zullen gooien om koste wat kost in het College van B&W te komen. Dan maar eeuwig in de oppositie…………

Wat er allemaal goed gaat hoef ik hier vandaag niet te zeggen want dat zullen de coalitiepartijen zelf wel doen. Daarom ga ik het nu hebben over wat de LST het allerbelangrijkste vindt.

Dan komt de LST tot de conclusie dat alles staat of valt met bestuurlijke integriteit, dat is de basis, dat is de fundering waar alles op gedragen moet worden, ook deze begroting. Bestuurlijke integriteit zou een kernkwaliteit moeten zijn van iedereen in de politiek, immers respect krijg je niet zomaar, dat moet je verdienen en pas daarna krijg je het vertrouwen v/d burgers.

Daarom was het zo funest toen wethouder de Vries op de dag van de democratie bij de verkiezingsuitslag zelfs zei niet eens met Smolders te willen praten, maar wél met alle andere partijen terwijl juist de kiezer op die dag van de democratie de meeste persoonlijke stemmen aan Smolders had gegeven, dus niet aan de Vries. Om te proberen de schertsvertoning rondom de verkiezingen goed te praten kwam de Vries steeds aanzetten met leugens en belachelijke drogredenen. Een paar weken na de verkiezingen toen de baantjes lekker waren verdeeld werd het nog gênanter… want wethouder de Vries wilde toen ineens wél graag samenwerken met diezelfde Smolders. Door goed werk van het Brabants Dagblad bleek onlangs ook nog dat wethouder de Vries….nu 7 maanden later….weer een nieuwe leugen had verzonnen, hij wilde toentertijd namelijk niet met Smolders praten omdat hij destijds voelde dat Smolders alles wilde inleveren om wethouder te worden. Berend zal het inderdaad wel gevoeld hebben want praten wilde hij niet. Genoeg over deze onbetrouwbare wethouder.
Zie; http://www.smolderstilburg.nl/lijst-smolders-grootste-winnaar.html

Ik heb net gezegd dat alles staat of valt met de bestuurlijke integriteit, maar hoe kun je nu spreken van integer gedrag….als een raadslid van het CDA zegt…dat ze voor het nemen van een belangrijk besluit over een grote risicovolle lening aan Cinecitta… het vertrouwelijke BNG rapport wél heeft gelezen, terwijl dat aantoonbaar niet het geval is. Hoezo goed opgevoed, hoezo integer? Het is zeer ernstig dat ook bijna de gehele gemeenteraad datzelfde vertrouwelijke BNG rapport NIET heeft gelezen, terwijl de risicoparagraaf juist waarschuwt voor een HOOG exploitatierisico en een HOOG kredietrisico. Zie; http://www.smolderstilburg.nl/cinecitta150914.html

Bestuurlijke integriteit dat zou hier in dit huis de basis moeten zijn en daarom is het onbegrijpelijk dat bijna de gehele gemeenteraad graag verder wil met een sociaal democraat als burgemeester die mede verantwoordelijk is voor het Vestia-debacle en VOLLEDIG verantwoordelijk is voor het naar voren halen van een salarisplafond van maar liefst 23.000 euro per maand voor zijn eigen vriend. Zes jaar later is uw burgemeester ook weer VOLLEDIG verantwoordelijk voor het ondertekenen van een omstreden pensioenbrief, weg 3 1/2 miljoen euro voor de sociale woningbouw, bovenop de 2700 miljoen die eerder al door het putje was gespoeld. Bijna de gehele gemeenteraad was vorige week te laf om hierover in debat te gaan en te laf om hierover een politiek oordeel te geven. Een enkeling die zogenaamd wel het debat wilde aangaan kwam aanzetten met taalkundige en juridische prietpraat. Uiteindelijk smeekte de burgemeester om tot stemmen over te gaan. Beseft u allen nog maar eens goed dat heel veel burgers in Nederland boos zijn op bestuurders zoals Peter Noordanus en toch laat deze gemeenteraad het zwijgzaam toe dat deze onbetrouwbare burgemeester alles omdraait, juist hij is boos en vervolgens klopt hij zichzelf ook nog trots op de borst, walgelijk! Het rapport v/d enquêtecommissie zegt hierover letterlijk; "Het steekt de commissie dan ook dat veel van deze verantwoordelijke bestuurders en commissarissen geen of weinig blijk geven van kritische zelfreflectie op hun handelen. Sterker nog, zij lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven. Van bezinning of spijt lijkt niet of nauwelijks sprake." , aldus de enquêtecommissie. Zie; http://www.smolderstilburg.nl/motie-wantrouwen-noordanus.html

Dan tot slot.
Het moge duidelijk zijn dat de Lijst Smolders net zoals in haar 1e raadsperiode niet tevreden is over de bestuurlijke integriteit in dit huis en juist dat is de basis en juist dat is het fundament waarom 90.000 Tilburgers niet meer gaan stemmen en de rest van de Tilburgers….die nog wel plichtsgetrouw gaan stemmen….hebben ook al weinig of geen vertrouwen meer in de integriteit van de Tilburgse politiek!

 

 

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016