5 november 2009

 

 

Begroting 2010
Algemene beschouwingen 1e termijn LST - 9 november 2009

 

Betoog begroting 2010
9 november 2009

De afgelopen 4 jaar is niet de makkelijkste periode geweest in de Tilburgse politiek.
Het was voor niemand prettig en voor velen zelfs confronterend, maar deze periode was echter wel noodzakelijk. De Lijst Smolders heeft als buitenstaander op integere en fatsoenlijke wijze de gevestigde politiek de spiegel voorgehouden.

We moeten hier vandaag bij de begrotingsbehandeling de afgelopen 4 jaar laten voor wat ze zijn, er goede lessen uit trekken en ons gaan richten op de toekomst.
Onze nieuwe Burgemeester de heer Opstelten is dan ook méér dan welkom in onze stad.

Het is een beetje dubbel om hier vandaag de begroting van 2010 te behandelen met de wetenschap dat er over 3 maanden al verkiezingen zijn.
Bepaalde zaken moeten natuurlijk doorgang vinden, er moet uiteraard bezuinigd worden, maar bepaald beleid moet toch echt pas na de verkiezingen besloten worden zoals o.a. de Hall of Fame, hoe gaan we verder met KORT en ander onbetaalbaar kunst- en cultuurbeleid.
Ik zie op pagina 42 van de Programmabegroting dat het College 2.5 miljoen euro aan de Hall of Fame oormerkt bij de investeringen. De LST vindt dat niet correct en wil dat er pas na de verkiezingen hierover een besluit wordt genomen. Hiervoor dienen wij dan ook een amendement in. Wat namens de LST wel per direct mag gebeuren is het ongedaan maken van de bezuinigingen op het gebied van Veiligheid. De LST wil juist meer doen m.b.t veiligheid en we dienen daar een amendement voor in.

Als het aan de LST ligt wordt de Spoorzone geen gesubsidieerde zogenaamde kunst en cultuur hoek. Tilburg en met name het centrum puilt al uit van de Kunst en Cultuur en dat is financieel niet vol te houden en onverantwoord!
De Spoorzone is een enorme kans voor Tilburg. Dit gebied moet je benutten op zijn kracht. en dat is de omvang en zijn centrale ligging midden in de stad met alle Openbaar Vervoer voorzieningen voor de deur.
Dus groots inzetten op Kantoren, Onderwijsinstellingen, Seniorenwoningen en Studentenhuisvesting.
Verder vindt de LST dat aan de overkant van de Spoorzone het Dwaalgebied als winkelgebied nu maar eens echt van de grond moet komen.
Toen de Mall niet doorging werden er door dit College grote woorden gebruikt. Men sprak toen de ambitie uit om snel onze binnenstad aantrekkelijk te gaan maken, ik zie hierover niets terug in deze begroting. Voor de binnenstad is het cruciaal dat de Spoorlaan twee richtingen blijft voor autoverkeer en de LST dient daar dan ook een motie over in.
Om de detailhandel te compenseren voor alle overlast bij wegwerkzaamheden moet het parkeren in de binnenstad en bij alle wijkwinkelcentra minimaal het 1 e uur gratis worden.

Het zwembad Stappegoor is een openluchtzwembadje dat niet past bij de 6 e stad van het land. Het is absurd dat het grote terrein voor het zwembad dienst doet als een of andere nutteloze vijver en niet gewoon als een functioneel openluchtzwembad.
Wij dienen een motie in om deze nutteloze grote kunstvijver met het grote grasveld eromheen zo snel mogelijk te laten ombouwen tot een extra buitenzwembad.
In de Reeshof, een wijk met 45.000 inwoners waaronder gigantisch veel kinderen moet onderhand ook maar eens een ruim opgezet buitenzwembad komen. Ga trouwens in de Reeshof maar eens aan de slag met allerlei andere broodnodige en beloofde voorzieningen, want praatjes vullen ook daar al jarenlang geen gaatjes meer. Hierover zal de LST ook een motie indienen.

In dit huis werd er de afgelopen jaren gesproken dat Tilburg een soort Rotterdam van het Zuiden moest gaan worden. Natuurlijk moeten er gezonde ambities zijn en daar geeft de LST ook volop de ruimte voor. Maar tegelijkertijd kan Tilburg ook gewoon zichzelf blijven met haar dorpse karakter en moet Tilburg vooral haar eigen identiteit koesteren. In dat kader hebben wij twee moties over ons eigen erfgoed. Namelijk de ontwikkeling van een stadsmuseum en de betrokkenheid van onze Surinaamse inwoners bij Peerke Donders.

Gelukkig hoort de LST nu ook steeds vaker dat andere partijen de menselijke maat belangrijk vinden, tekst uit het Burgerprogramma van de Lijst Smolders waar vervolgens ook staat dat het in Tilburg moet gaan om kwaliteit i.p.v kwantiteit.
Verder is de LST verheugd dat in het Collegeprogramma 2008-2010 eindelijk wordt onderkend dat er grenzen zijn aan inbreiden, iets wat de LST in 2006 ook al in haar Burgerprogramma heeft staan.

Verder staat in ons Burgerprogramma van 2006 dat er bij stations, scholen, winkelcentra en andere plaatsen waar veel fietsen geparkeerd staan, een persoonlijk bewaakte fietsenstalling moet komen, dan wel bewaking d.m.v. actief cameratoezicht.
Het is goed om te constateren dat nu 4 jaar later de PvdA fractie daar dus ook mee bezig is. Het zou collegiaal zijn als de PvdA en de LST dit verder gezamenlijk oppakken.

Overigens is de LST vaak verweten dat zij teveel art. 47 vragen stelt en wat voor geld dat allemaal wel niet kost. De pot verwijt de ketel voor de zoveelste keer, want bijvoorbeeld in de afgelopen maand augustus zijn er door één partij maar liefst zeven art. 47 vragen gesteld.
Ik zal geen namen meer noemen en draag daarmee ook mijn steentje bij aan fatsoenlijke politiek, maar wil toch gezegd hebben dat deze fractie met zoveel art 47 vragen, indirect een motie van afkeuring afgeeft aan haar eigen 3 wethouders in dit College.

Dan naar het Veemarktkwartier, dat gebied kun je echt niet aantrekkelijk maken met beton.
Daarom moet er gestopt worden met de peperdure zogenaamde betonnen publiekstrekker "de Icoon" en moet onderzocht worden of de onderste laag van de Tivoli-parkeergarage voor een deel weggehaald kan worden zodat er een brede aantrekkelijke doorgang ontstaat met horeca en winkels van de Heuvel naar de Interpolistuin.
Wij zullen daar een motie voor indienen.

De verkiezingen zijn in aantocht, dus worden partijen afgerekend op hun prestaties van de afgelopen jaren en niet op de mooie praatjes in verkiezingstijd.

De LST wil de onbetaalbare kunst en Cultuur ambitie van de afgelopen jaren van GrL VVD, SP en met name de PvdA een halt toeroepen. Ik hoor nu enkele van deze partijen zo vlak voor de verkiezingen afstand nemen van hun eigen peperdure wanbeleid. De LST heeft van meet af aan gewaarschuwd voor deze onbetaalbare kunst en cultuur ambitie. Nu het kalf verdronken is wil men vlak voor de verkiezingen de put gaan dempen.

Dan ga ik afronden voorzitter,
Onze mooie stad, de 6 e stad van het land, zal in de toekomst evenwichtiger, betrouwbaarder en kwalitatief veel beter bestuurd moeten gaan worden vanuit het College. Een niveau dat moet passen bij onze mooie stad en met de komst van de nieuwe burgemeester is daarmee een belangrijke eerste stap gezet. Vervolgens bepalen gelukkig de kiezers zelf... op 3 maart a.s. hoe de nieuwe gemeenteraad er uit komt te zien.

 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie

Publiekstrekker Veemarktkwartier

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

Constaterende dat;

 • Als het aan dit College ligt, een betonnen gebouw "de Icoon" de publiekstrekker moet gaan worden voor het Veemarktkwartier
 • De Icoon een peperduur prestigeproject is

Overwegende dat;

 • In het centrum een doorgang van de Heuvel naar de Interpolistuin pas een betere publiekstrekker is voor het Veemarktkwartier
 • De private sector zelf zal gaan investeren met o.a winkels en horeca in het Veemarktgebied als er een doorgang komt van de Heuvel naar de Interpolistuin
 • Als onderste laag van de Tivoli-parkeergarage voor een deel weggehaald kan worden er een brede aantrekkelijke doorgang ontstaat met horeca en winkels.

Draagt het College op om te onderzoeken of de onderste laag van de Tivoli-parkeergarage voor een deel weggehaald kan worden zodat er een brede aantrekkelijke doorgang gemaakt kan worden van de Heuvel naar de Interpolistuin met winkels en horeca.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert


 

Diverse fragmenten over Icoon Veemarktkwartier
Commissie Economie over 'Icoon' 1e en 2e termijn LST - 22 juni 2009
Raadsvergadering over 'Icoon' - 13 juli 2009

 


10 november 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie
Openlucht Zwembaden

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

Constaterende dat;

• Er een grote behoefte is aan openlucht zwembaden in Tilburg
• Er een openlucht zwembad ambitie is die niet past bij een stad met meer dan 200.000 inwoners

Overwegende dat;

• Er nu een nutteloze vijver ligt voor het bestaande zwembad Stappegoor aan de zijde van de Ringbaan Zuid, die plaats kan maken voor uitbreiding v/h openlucht zwembad.
• De Reeshof, waar zeer veel jongeren wonen, ook behoefte heeft aan een openluchtzwembad
• In het verleden de openluchtzwembaden een succes waren maar toch zijn verdwenen


Draagt het College op om snel te komen met een voorstel voor uitbreiding van het buitenzwembad op Stappegoor en een openlucht zwembad in de Reeshof.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert


 

Amendement

Amendement

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

Constaterende dat:

• Een groot aantal wijken in de gemeente Tilburg ondervindt veel hinder van geluidsoverlast en de aantasting van de luchtkwaliteit door de helikopters en zware vliegtuigen van Defensie.

Overwegende dat :

• Het Platform Helikopterview optreedt namens deze wijken als gesprekspartner met defensie, gemeente en provincie om wijziging in vliegroutes te bewerkstelligen opdat bevolkte gebieden ontzien worden. Ook wordt door dit burgerinitiatief de sociale cohesie in de wijken bevorderd.

Besluit :
Het Platform Helicopterview te ondersteunen middels het toekennen van een bijdrage
van € 1250 om de stichtingskosten cq opstartkosten te bekostigen.
Het genoemde bedrag van € 1250 te dekken uit de algemene reserves.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Charlotte Stalpers CDA

Hans Smolders LST

Marcel v/d Hoven AB

Nell Schoenmakers VSP


 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie
Invulling Spoorzone

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

Constaterende dat;

• De doelstellingen van dit college met de invulling van de spoorzone veel gericht is op allerlei kunst- en cultuurvoorzieningen


Overwegende dat;

• In de Spoorzone sterk de behoefte is aan een groot conferentiecentrum, kantoren onderwijsinstellingen en woningen voor senioren
• De centrale ligging en openbaar vervoervoorzieningen voor de deur de kracht zijn
van het Spoorzone gebied.
• Er al veel te veel peperdure kunst- en cultuurvoorzieningen zijn
• Al deze peperdure kunst- en cultuurvoorzieningen nu al, maar zeker in de toekomst onbetaalbaar zullen zijn

Draagt het College op om bij de invulling van de Spoorzone sterk rekening te houden met de hierboven genoemde behoefte op deze unieke locatie, tegelijkertijd geen enkele invulling te geven aan kunst- en cultuurvoorzieningen of geld te geven aan zogenaamde creatieve ondernemers die subsidie ontvangen van de gemeente Tilburg of op een of andere wijze de gemeente Tilburg geld kosten of in de toekomst geld gaan kosten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert


 

Amendement

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Amendement
Hall of Fame

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

Constaterende dat:

• Er over 3 maanden verkiezingen zijn
• Er gigantische tekorten te verwachten zijn de komende jaren
• De Hall of Fame ingeboekt staat in de programmabegroting 2010 als investering voor
2,5 miljoen euro

Besluit :

Om bovengenoemde 2,5 miljoen te reserveren, echter niet in te boeken als investering maar pas na de verkiezingen een besluit te nemen of het ook daadwerkelijk als investering zal worden ingeboekt.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie
Spoorlaan moet 2-richtingen voor autoverkeer blijven

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

 

Constaterende dat:

• De huidige situatie met een 3-baanse Spoorlaan in twee richtingen goed functioneert
• De Spoorlaan een van de, dan wel de belangrijkste verkeersader is in de
richting Oost-West.

Overwegende dat:

• Het geen of nauwelijks afbreuk doet aan de huidige plannen m.b.t. de cityring

 

En draagt het College op om de huidige situatie een 3-baanse Spoorlaan in twee richtingen, ook in de toekomst te laten bestaan voor autoverkeer, dus ook na de aanleg van de Noordlaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert


 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie
Autoloze Zondag

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

Constaterende dat:

• De autoloze zondag van September 2009 wederom een grote fiasco is geweest en de animo om evenementen c.q activiteiten op commando te organiseren ook minimaal is.

 

Overwegende dat:

• De gemeente voor forse bezuinigen staat en een autoloze zondag erg hoge kosten met zich mee brengt
• Er al in de vorige eeuw pleinen en straten afgezet konden worden in overleg met de gemeente voor activiteiten en via verrijk je wijk er zelfs budget is om e.e.a ook nog eens feestelijk aan te kleden, zelfs met een barbecue of een buurtfeest.

Draagt het College op om de autoloze zondag af te schaffen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie
Droge Complex

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

Constaterende dat:

• Het voormalig Drogé fabrieksgebouw binnenkort vrijkomt door het vertrek van de huidige huurder c.q gebruiker.

Overwegende dat:

• Het pand een cultuurhistorische waarde heeft voor Tilburg en het naar onze mening een eenheid zou kunnen vormen met het textielmuseum en het behouden moet blijven voor de stad Tilburg

Draagt het College op om met voorstellen te komen tot behoud van het Drogé complex en nauw samen te gaan werken met de stichting Mommerskwartier die al ver uitgewerkte ideeën heeft om het pand “nieuw leven” in te blazen en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert


 

Amendement

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Amendement
Parkeertarieven niet verhogen

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

Constaterende dat:

• Het college in het raadsvoorstel aangaande voorstel tot vaststelling parkeertarieven voor 2010 een besluit wil nemen tot een verhoging van de parkeertarieven en daardoor extra inkomsten wil genereren om ontstane tekorten te dekken

Overwegende dat :

• De beoogde verhoging o.a. het gevolg is van eerdere politieke blunders rondom de Pieter Vreedepleingarage

Besluit :
De verhoging van de parkeertarieven te beperken tot maximaal de inflatie correctie en het ontstane tekort te bezuinigen bij Kunst en Cultuur.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert


 

Amendement

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Amendement
Veiligheid

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

 

Constaterende dat:

 

 • Er te weinig blauw op straat zichtbaar is
 • Het voorstel van de VVD en de LST om het gezag terug te winnen maar 1 stem tekort kwam voor een meerderheid en o.a inhoud dat een soort van stadsmariniers in de wijken moeten gaan patrouilleren
 • Er tot op de dag van vandaag nog steeds veel te veel roofovervallen en straatroven plaatsvinden
 • Er bezuinigd is op het veiligheidsbeleid en dus ook op de Taskforce veiligheid

 

Overwegende dat :

 

 • Als we op gebied van veiligheid het nu laten lopen en niet extra investeren we de slag niet kunnen maken die noodzakelijk is
 • Het veiligheidsbeleid een kwestie is van de lange adem en blijven doorpakken
 • Veiligheidsbeleid een sociale investering is

 

Besluit :

De bezuiniging op de Taskforce Tilburg ongedaan te maken en dit bedrag te dekken uit de Algemene reserves en verder 1 miljoen te reserveren voor nieuw veiligheidsbeleid en dit in mindering brengen op de voorgestelde reserves sociale investeringen van 15 miljoen .

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 


 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


MOTIE

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9 november 2009

 

Constaterende dat:

 

 • Willem II financiële problemen heeft
 • Willem II belangrijk is voor Tilburg
 • Willem II niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen
 • Het bestuur van Willem II de afgelopen jaren niet alert en adequaat heeft gehandeld

 

Overwegende dat :

 

 • De Lijst Smolders ten alle tijden bereid is om Willem II te helpen, maar ook van de spelers, trainers en andere grootverdieners wat verwacht mag worden
 • Ook in het betaald voetbal de tering naar de nering gezet zal moeten worden
 • De spelers riante salarissen opstrijken
 • Winstpremies een positieve prikkel zijn en het korten daarop niet effectief is
 • Willem II belangrijker is dan 'n Adje-theater, draaiende huizen of andere zogenaamde onbetaalbare kunst

 

Draagt het College op om dit raadsbesluit pas in stemming te brengen in de eerstvolgende raadsvergadering op 14 december, nadat het bestuur van Willem II met alle spelers, trainers en anderen grootverdieners binnen de BVO afzonderlijk heeft gesproken of zij ook een duit in het zakje willen doen en bereid zijn om met 10% minder salaris genoegen te nemen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

 


5 november 2009

 


13 november 2009

Klik hier voor een vergroting

 


 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016