De (on)afhankelijke vakbondsleiders??
Een baan voor bewezen diensten!!

Donderdag 20 januari 2005 - Lodewijk de Waal beslist in februari of hij bij de vakbond blijft! Dit is niets anders dan een ordinaire open sollicitatie naar het grote geld. Mocht het niet lukken dan blijft hij echter bij de vakbond zoals eerder Doekla Terpstra deed. Dus voor bewezen diensten aan het establishment wordt er binnen het incest circuit druk gezocht naar een vet betaalde baan, immers voor wat hoort wat!! Voor Vakbondsman Terpstra is inmiddels wat geregeld bij de HBO-raad, na eerder wat mislukte pogingen. Ook hun voorganger vakbondsleider Wim Kok doet inmiddels volledig mee met de exorbitante zelfverrijking. Bij mij roept dan het beeld op van lieve betrouwbare mensen die vele jaren vechten tegen het doodknuppelen van zeehondjes. Echter de nachtmerrie begint pas als diezelfde mensen de lieve zeehondjes ineens zelf gaan doodknuppelen en dus twee gezichten blijken te hebben. Lodewijk de Waal, Doekla Terpstra en Wim Kok zijn hoofdverantwoordelijk voor het enorme koopkrachtverlies van de arbeiders (hun leden) tijdens paars II met als climax de invoering van die verschrikkelijke Euro. Toen hebben we niets gehoord van deze farizeeërs, terwijl het kalf reeds toen al verdronken was door het enorme koopkrachtverlies van hun vakbondsleden, de werkvloer dus. De heren vakbondsleiders waren dus het afgelopen jaar de put aan het dempen op het Malieveld, om zo zichzelf te profileren voor een dik betaalde baan. Als je in het belang van de arrogante en minachtende Elite de gewone hardwerkende mensen voor de gek houdt, krijg je ook nog op staatstelevisie Ned. 1,2,3 ruim de gelegenheid om deze Lodewijk de Waalshow op te voeren. De politiek noch de zogenaamde onafhankelijke organisaties komen dus nog op voor de belangen van de gewone hardwerkende en welwillende mensen, in het eens zo onschuldige Nederland.

Hans Smolders,
Tilburg

Webhosting & Design door Vermelis Image Presentations / Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2006