29 juni 2006

   

Initiatiefvoorstel 30 juni 2006

Logo LST Initiatiefvoorstel Logo LST


Tilburg 30 juni 2006

 

Inleiding
-------------------

Naar aanleiding van de afgelopen maanden, waarin bleek dat zelfs vanaf 1992 onterecht wachtgelden/uitkeringen zijn uitgekeerd aan ex-raadsleden en er zelfs het afgelopen jaar nog is geprobeerd frauduleus te handelen door het college van B&W zelf, is het van nu af aan belangrijk dat elke schijn en vorm van zakkenvullerij wordt vermeden.

Nu ook de Minister plannen heeft om dit wachtgeld/uitkering voor vertrekkende raadsleden te schrappen zou het de Tilburgse politiek sieren om daar nu al in mee te gaan voordat het aangenomen wordt in de 2 e kamer.

Op deze wijze zou de geloofwaardigheid van de Tilburgse politiek weer enigszins een beetje hersteld kunnen worden. Tot ons verdriet zagen wij gisteren in het Brabants Dagblad dat het college niet van plan is om de huidige wachtgeldregeling voor vertrekkende raadsleden te schrappen. Wij vinden dit zeer teleurstellend omdat het onbehoorlijk bestuur van de afgelopen maanden een nog grotere kloof heeft geslagen tussen de bevolking van Tilburg en haar bestuurders en men schijnbaar niet van plan is die kloof te gaan dichten.

 

Voorstel:.
--------------------

Wij stellen daarom voor om wachtgeld of een uitkering af te schaffen voor vertrekkende raadsleden in Tilburg en dit te behandelen in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

Met vriendelijke groeten,

LST, Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart


 

1 juli 2006Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016