15 juni 2007

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde 14 juni 2007

Vreeman voelt meer voor nevenfuncties dan voor Tilburg!

Na het debacle van het rapport Vreeman, waarin o.a. Wouter Bos ‘n stropdas aan had moeten doen om op ’n echte Minister-president te lijken en nooit meer op de zeepkist mag gaan staan, gaat Vreeman nu alweer de volgende commissie in, samen met Richard Krajicek en een zogenaamde rechtsgeschapen President-Directeur van Shell. Zij moeten de burgers beter aan het verstand gaan brengen wat de kernwaarden van de rechtstaat zijn! Vreeman, de man die in de achterkamers frauduleus gehandeld heeft met het onterecht willen uitkeren van wachtgeld. Daarbij loopt er zelfs ook nog een proces tegen hem van vervoerder Vos, maar is blijkbaar toch de geschikte kandidaat voor dit soort onnozele en belachelijke commissie’s.
En dan gaat Burgemeester Vreeman nu in een Commissie zitten van Minister Hirsch Ballin, met de opdracht meer begrip te kweken bij mensen die boos zijn vanwege een te lage strafeis bij een ongeval met dodelijke afloop!! Ooit wel eens gehoord van de Trias Politica?


Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

1. Welke commissie’s en nevenfunctie’s, in de tijd dat u Burgemeester van Tilburg bent, heeft u als Burgemeester van Tilburg gedaan in het belang voor de stad Tilburg.
2. Hoeveel tijd bent u werkelijk kwijt aan snoepreisjes, nevenfunctie’s en deelname’s aan commissie’s per jaar?
3. Burgemeester, hoe gaat u de Tilburgers waar u niet voldoende aandacht en tijd aan heeft besteed als korpsbeheerder, nu aan het verstand brengen wat de kernwaarden van de rechtstaat zijn, zoals de opdracht van Minister Hirsch Ballin luidt in deze commissie?
4. Burgemeester, heeft u wel eens gehoord van de Trias Politica?
5. Burgemeester bent u zich er ook van bewust dat in het belang van een rechtstaat er een scheiding der machten is, waarmee u zich met deze commissie ook nog eens op glad ijs begeeft?
6. Wat voor gevolgen heeft de affaire Vos nog, waar u ook al Commissaris was en met grote onenigheid vertrokken bent? Zie bijlage..
7. Bent u het met de Lijst Smolders eens dat wij in Tilburg een Full-Time Burgemeester nodig hebben? (wat de LST betreft het liefst één die gekozen is door de Tilburgers)


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart 

 


 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016