3 mei 2008

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

2 mei 2008

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Uitbreiding Willem II stadion beter dan 'n Adje-Theater!!

Het nieuwe College geeft aan dat er niet te praten valt over uitbreiding van het Willem II stadion en sportwethouder Jan Hamming is daar verantwoordelijk voor.
De Lijst Smolders vindt dat absurd en op deze wijze laat de politiek Willem II in de kou staan.
Wij van de LST betreuren dat zeer en vinden dat u aan tafel moet gaan met Willem II!!
Het gaat hier om een honderd jaar oud laagdrempelig volksvermaak wat zowel sociaal als commercieel belangrijk is voor onze stad?

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

  1. Waarom wilt u niet meewerken aan uitbreiding van het Willem II stadion?
  2. Waarom gaat de geldkraan wagenwijd open als het gaat om draaiende huizen en Adje-theaters en andere onzin, maar geeft u vervolgens niet thuis als er om uitbreiding van het Willem II stadion wordt gevraagd?
  3. Gaat u alsnog aan tafel om te praten met Willem II ?
  4. Zo ja, wanneer?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


9 april 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LST


De fracties van D66 en de Lijst Smolders Tilburg (LST) hebben kennis genomen van de ‘nieuwe’ structuur visie betreffende het Stappegoor-gebied. Wij zijn blij dat het college voornemens is om in het gebied meer ruimte te bestemmen voor (top)sport.

De nieuwe plannen bieden kansen voor Willem II, tophockey, beachvolleybal en andere sportfaciliteiten. Voor wat betreft Willem II hebben wij wel nog enkele vragen.

In het huidige coalitieprogramma staat het volgende ten aanzien van Willem II:
“Vooralsnog zien wij geen reden om mee te werken aan verplaatsing van het stadion van Willem II. Ook zullen we niet financieel meewerken aan een uitbreiding van het stadion.”

Daarnaast herhaalde fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij, Auke Blauwbroek, op 1 april in het Brabants Dagblad deze op het oog weinig coöperatieve houding. En stelde niet bereid te zijn samen met Willem II de ambities voor betaald voetbal in de subtop na te willen streven.

Hoewel wij ervan uitgaan dat er inmiddels gesprekken gaande zijn met Willem II in het kader van de structuurvisie, wordt door de tekst van het collegeprogramma en de uitlatingen van de heer Blauwbroek twijfel opgeroepen over de wenselijke richting van deze gesprekken. Omdat wij daar niet geheel gerust op zijn, stellen wij u de volgende vragen:

  1. Mogen wij aannemen dat u, in tegenstelling tot wat in het collegeprogramma staat, nu wel bereid bent samen met Willem II te investeren in het stadion en de directe omgeving
  2. Bent u bijvoorbeeld bereid om bij eventuele uitbreiding van het huidige stadion een deel van het risico te dragen en/of deze uitbreiding te financieren onder de voorwaarde dat Willem II de financieringslast uiteindelijk zelf kan dragen?
  3. Wat betekent dit voor de korte termijn? Kan Willem II ook voor komend seizoen al rekenen op meer ruimte voor het ‘ontplooien van meer commerciële randactiviteiten’, zoals u in uw eigen persbericht heeft gemeld?
  4. Is het mogelijk om vooruitlopend op de verhuizing van Hockeyclub Forward al te beginnen met de realisatie van enkele velden voor het nieuwe trainingscomplex om zo een klein stukje van de hoge nood bij Willem II op te kunnen vangen?

Ruud van Esch (fractievoorzitter D66 Tilburg)
Peter van Gool (commissielid D66 Tilburg)

Hans Smolders
(fractievoorzitter Lijst Smolders Tilburg)

 

 

Commissie Maatschappij 19 oktober 2010
Lijst Smolders 1e termijn
Lijst Smolders 2e termijn

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016