officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                               1 juni 2009

T-Parade wegbezuinigen en integreren in Carnaval

In de zomer heeft Tilburg sowieso geen gebrek aan evenementen, daarom moet wethouder Hamming eens gaan beseffen dat de tering naar de nering gezet moet worden.
De T-parade krijgt al 75.000 euro subsidie maar wil er nu ook nog eens 60.000 euro bij??
Het kan niet op in Tilburg, de sky is the limit.
Na de geldsmijterij van de afgelopen jaren moet het bij Hamming onderhand ook maar eens doordringen dat er verantwoordelijk omgegaan moet gaan worden met belastinggeld.
Hamming schermt steeds maar weer met de T-parade alsof die goed zou zijn voor de integratie maar ook daarin zal hij onderhand eens de realiteit onder ogen moeten gaan zien!
Het zou pas echt goed zijn voor de integratie wanneer de partijen die vorig jaar vrijwillig hebben meegedaan aan de T-parade, juist in de toekomst gewoon mee gaan doen met de Tilburgse traditionele Carnavalsoptocht.
Hamming wilde vorig jaar zelfs nog allochtonen onder druk zetten om ze te laten deelnemen aan de T-parade en dat is ronduit belachelijk.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Is er sprake van een noodsituatie, omdat u zelfs overweegt om 60.000 euro uit een noodfonds te halen?
2) Bent u bereid na te denken om de T-parade te gaan integreren in de traditionele carnavalsoptocht
    zodat u eindelijk ook eens een keer geld bespaart in plaats van belastinggeld over de balk te gooien?
3) Bent u zich ervan bewust dat er gigantisch bezuinigd moet gaan worden in de huidige economische
    crisis?
4) Is het zwaar gesubsidieerde Huis van de Wereld dit jaar wel van de partij bij de T-parade, dan
    wel op zijn minst actief als de T-parade langs hun peperduur verbouwd pand voorbij trekt?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

Integratie in Tilburg door T- Parade?
Visie van de PvdA en de werkelijkheid

 


29 mei 2009

 

Integratie in Tilburg door T- Parade?
De T Parade en de Lindenboom op de Heuvel

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                                  28 september 2007

 

Nazaat oude Lindeboom terug op de Heuvel

 

Het is mogelijk dat in het kader van de festiviteiten rond 200 jaar stad Tilburg een nazaat van de in 1994 verwijderde lindeboom op de Heuvel wordt herplant op die plek. Dit naar aanleiding van de 'volksraadpleging' onder de Tilburgse bevolking over de herinrichting van de Heuvel.

 

 

Foto: Doorgroei in potvorm.. er zijn echter ook

volwassen nazaten van de oude lindeboom!

 

Ten onrechte wordt de uitslag wel eens verkeerd geïnterpreteerd; ' In het schetsontwerp is een 'monumentale' lindeboom opgenomen met een hoogte van tien tot twaalf meter. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan een wens van de bijna vierduizend mensen die mee hebben gedaan aan de volksraadpleging over de nieuwe Heuvel. Maar het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat het plan van een grote linde ook wordt uitgevoerd. '

Volgens de gemeente Tilburg staan her en der in Tilburg staan enten van de nog steeds door veel Tilburgers betreurde lindeboom die op 27 april 1994 is gekapt. Citaat: " Deze bomen zijn ongeveer zes meter hoog. Er is ook nog een 'doorgroeier' vanaf een oorspronkelijke wortel met een lengte van 3,5 meter beschikbaar." Nu blijkt uit veldonderzoek (lees ondermeer Theo T.ilburg/raadpleeg de Stichting Stadsbomen, voorzitter Bram van Beurden) dat de nazaten van de lindeboom al veel groter zijn. Met een hoogte van meer dan 10 meter voldoen ze zelfs aan het schetsontwerp! Helaas denken velen dat alleen nog maar een nazaat leeft in een pot die niet geschikt is om nu terug te plaatsen!

Één van de coalitiepartners vond het terugplaatsen van een nazaat in eerste instantie te maken hebben met 'vals sentiment', maar draaide later bij. Een woordvoerder: " Waarom niet op beide opties ingezet: een markante grote boom van buiten en ergens in de buurt waar dat het kan wat jonkies van de oude linde?"

Nu er nog steeds geen grote markante boom van elders is gevonden, de nazaten her en der al flink uit de kluiten zijn gewassen en de kosten voor het terugplaatsen van de nazaten beduidend goedkoper is dan het verslepen van een grote boom van elders vraagt de LST zich af:

 

 1. Wil het college zich hard maken voor het herplanten van deze lindebomen op de Heuvel nu gebleken is dat de nazaten groot genoeg zijn?
 2. Mogen we in het kader van de festiviteiten in 2009 verwachten dat het college deze grote wens van de Tilburgse bevolking honoreert?
 3. Erkent het college dat we hier te maken met een unieke lindeboom waaronder honderden jaren geschiedenis zich heeft afgespeeld?
 4. Erkent het college dat de nazaten behoren tot de unieke soort 3 Tilia x vulgaris, de levensboom die als eerste blad draagt en als laatste het blad afwerpt? Uniek genetisch materiaal derhalve?

 

Hans Smolders, Arjen Roos, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert

 

De nazaten staan op het Lijnsheike, Wilhelminapark en onder het Korvelpark (zie onder). Ze zijn nagenoeg even groot. Een metertje of 8-10 en een stamomvang van 40-50 centimeter)

lindekorvel1.jpg

 

Voorbereiding T-Parade 2010 Kleurrijk Tilburg

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde 25 augustus 2008

 

Huis van de Wereld grote afwezige bij T-parade!!

Het Huis van de Wereld, aan de Spoorlaan vertoont te pas en onpas geen teken van leven, zoals ook het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde regelmatig geen teken van leven geeft.
Na gigantische subsidies en verbouwingskosten, zou het Huis van de Wereld, volgens het college, een "mondiaal en multicultureel brandpunt" in de stad moeten zijn.
Deze 'proeftuin' had volgens het college, de participatie, emancipatie en integratie moeten versterken van alle (wereld)burgers in onze stad."

Vergelijkbare woorden spreken de wethouders uit rondom het multiculturele feestje, de T-parade. Des te opvallend is het dat het 'multicultureel brandpunt', het Huis van de Wereld, totaal uitgedoofd was tijdens de T-parade. De gesubsidieerde instanties in het Huis vonden het blijkbaar te veel moeite om zich tijdens de T-parade te manifesteren.
Hetzelfde gold blijkbaar voor de gesubsidieerde Marokkaanse instanties in de stad. Wethouder Jan Hamming vond de deelname van deze burgers aan de T-parade te minimaal en kondigde aan de Marokkaanse gemeenschap er op aan te spreken. Tot ergernis van de GroenLinks-fractie. De LST moest toen natuurlijk meteen aan het zwaar gesubsidieerde Huis van de Wereld denken. De LST heeft daarom de volgende vragen:

 1. Waarom was het Huis van de Wereld tijdens de T-parade niet geopend?
 2. Waarom heeft het Huis van de Wereld geen enkele rol gespeeld tijdens de T-parade?
 3. GroenLinks legt inzake de T-parade associaties met 1-meiparades in de voormalige DDR en USSR en grote, van staatswege uit geleide demonstraties zoals bijvoorbeeld in China. Als een medecoalitiepartij dit al doet, vraagt de LST zich af of de T-parade voor vele gesubsidieerde instanties een soort tegenprestatie is voor de subsidies. Vandaar de volgende vraag; Worden organisaties in de stad echt gedwongen, dan wel vriendelijk verzocht, om deel te nemen aan deze T-parade en/of de T-campagne?
 4. En zo ja, hoe komt het dan dat het Huis van de Wereld en de Marokkaanse gemeenschap een minimale, of totaal GEEN bijdrage hebben geleverd?
 5. Zijn ook de topsporters, min of meer, gedwongen tot het openen van de T-parade en het uitdragen van het T-beeldmerk?
 6. Is het college het met ons eens dat het al of niet toekennen van subsidies geheel los moet staan van deelname aan de T-parade?
 7. Wat zijn uiteindelijk de totale kosten ( verbouwing, verhuizing etc.) van het Huis van de Wereld op de Spoorlaan?
 8. Hoeveel subsidie hebben de organisaties in het "Huis van de Wereld" gezamenlijk in 2007 ontvangen van de overheid (gemeente, provincie, enz.) en hoeveel in 2008?

 

Hans Smolders, Arjen Roos, Peter van den Hoven, Harrie de Swart, Patrick v/d Wijgert

 


15 december 2012

Klik hier voor een vergroting

 


17 december 2012

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016