14 januari 2010

 


14 januari 2010

 

Smolders doet niet mee met politiek geregisseerde TOP 25

Van de zogenaamde TOP 25 zijn er minstens 20 afhankelijk van, actief voor, betrokken bij of prominent lid van een gevestigde politieke partij. Het overgrote deel heeft er dus zeker in verkiezingstijd alle belang bij om te proberen op sluwe en achterbakse wijze een negatief beeld van Smolders neer te zetten van.

De afgelopen weken stonden in het Brabants Dagblad grote advertenties over de TOP 25 van Tilburg alsof er iets heel belangrijks staat te gebeuren. Ja, wel voor Jan Hamming, want de PvdA moet na haar wanprestaties van de afgelopen 4 jaar zo vlak voor de verkiezingen blijkbaar overeind gehouden worden.
Tegelijkertijd moet er van Smolders een negatief beeld gecreëerd gaan worden!

Voordat men zich laat meeslepen om zich negatief over Smolders uit te laten, wil ik u er nogmaals op wijzen dat de LST met beperkte mogelijkheden in de oppositie jaar in jaar uit de onbetrouwbaarheid, de onbekwaamheid en de financiële onverantwoordelijkheid van de gevestigde politiek feilloos en pijnlijk heeft blootgelegd. Dit alles steeds weer met harde bewijzen en altijd op basis van feiten. Deze periode is absoluut ook niet leuk geweest voor Smolders en als de LST niet van meet af aan was buitengesloten hadden zij wellicht in het College veel van deze ellende kunnen voorkomen. In de oppositie is dat onmogelijk gebleken. Ook is alles steeds op fatsoenlijke wijze gebeurd, soms emotioneel en vaak is het beestje wel bij de naam genoemd. Ik wil ook nadrukkelijk en met klem zeggen dat er nooit gescholden is! Verder is het bedenkelijk en zeer ongeloofwaardig dat er geen vrouw bij de TOP 25 staat.
Vanzelfsprekend zal het peperdure Midi-theater ruimschoots gevuld zijn met het ons kent ons circuit, de kunst- en cultuursector, subsidie-slurpers en politieke tegenstanders van Smolders.

Hans Smolders doet zondagmiddag niet mee aan deze politiek ingestoken Poppenkast, de zogenaamde TOP 25, die op een slinkse wijze in scène is gezet.
Ik wil per direct van deze belachelijke zogenaamde TOP 25 afgehaald worden.
Waarom komt Smolders niet naar deze Poppenkast in het peperdure Midi-theater;

1) Omdat deze zogenaamde TOP 25 zo vlak voor de verkiezingen een politiek ingestoken en gemanipuleerd
    spel is. Minstens 20 van de 25 zijn afhankelijk van, actief voor, betrokken bij of prominent lid van een
    gevestigde politiek partij. Zij hebben vlak voor de verkiezingen er alle belang bij om een verkeerd beeld
    van Smolders neer te zetten. Er zitten ook een aantal toppers bij die zuinig zijn op hun mooie bedrijf en
    of baan. Zij kijken wel uit om zich negatief over de politiek uit te laten. Als je echter meewerkt om van
    Smolders een negatief beeld neer te zetten dan zul je daar in de toekomst zeker voor beloond worden
    door de gevestigde politiek.
2) Omdat deze zogenaamde TOP 25 een zeer bedenkelijke en geregisseerde manipulatie en beïnvloeding
    is van de komende verkiezingen. Zeer bedenkelijk is de rol van de UVT en het Brabants Dagblad.
    Zij zouden zich vlak voor de verkiezingen niet moeten laten lenen voor deze poppenkast. Dit soort
    praktijken van Media en Universiteit horen thuis in het vroegere Oost-Blok of in Noord-Korea.
3) Omdat alles in het werk wordt gesteld om de gigantische verkiezingsnederlaag van de PvdA af te wenden.
    Jan Hamming is de afgelopen 4 jaar compleet door de mand gevallen en via dit soort flauwekul moet
    hij nu blijkbaar wanhopig overeind gehouden worden. Tegelijkertijd moet er van Smolders een
    negatief beeld worden gecreëerd.
4) Omdat door deze geregisseerde poppenkast nu heel erg duidelijk wordt dat er maar eens goed en
    kritisch gekeken moet worden naar de bestaande cultuur op het stadhuis van de
    bevoordeelde/bevoorrechte en het gesubsidieerde ons kent ons circuit dat ruimschoots aanwezig
    zal zijn in het peperdure Midi theater.
5) Omdat er geen enkele vrouw bij de zogenaamde TOP 25 staat wat meer dan bedenkelijk is en zeer
    ongeloofwaardig!


 

INGEZONDEN STUK

Selectieve berichtgeving in verkiezingstijd

Ik ben al ruim een maand geleden, op 9 december 2009, geïnterviewd door het Brabants Dagblad m.b.t de TOP 25 en wist voor het interview niet welke personen op die lijst stonden en hoe het traject tot 17 januari 2010 zou verlopen. Ook wist ik toen nog niet dat deze politiek ingestoken Top van Tilburg na 17 januari 2010, midden in verkiezingstijd, nog gewoon door zou gaan. Mijn belangrijkste reden dat ik van de Top 25 afgehaald wil worden lees ik echter niet terug in uw artikel van 14 januari j.l, terwijl ik mijn persbericht daar zelfs mee begin. Het gaat mij hoofdzakelijk om het volgende:

Dat van de zogenaamde TOP 25 er minstens 20 afhankelijk zijn van, actief zijn voor, betrokken zijn bij of prominent lid zijn van een gevestigde politieke partij. Het overgrote deel heeft er dus zeker in verkiezingstijd alle belang bij om te proberen op sluwe en achterbakse wijze een negatief beeld van Smolders neer te zetten. Stel als objectieve krant uzelf maar eens de vraag waarom u midden in de verkiezingsstrijd meewerkt aan deze TOP van Tilburg waarvan 20 van de 25 personen afhankelijk zijn van, actief zijn voor, betrokken zijn bij of prominent lid zijn van een gevestigde politieke partij.

Hartelijke groet, Hans Smolders


 


16 januari 2010klik hier voor een vergroting

 


18 januari 2010

Klik hier voor een vergroting

 

Klik hier voor een vergroting

 


18 januari 2010

Klik hier voor een vergroting

 


21 januari 2010

 


21 januari 2010

 


28 januari 2010

Klik hier voor een vergroting

 


30 januari 2010

Klik hier voor een vergroting

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016