21 april 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                   21 april 2009

Theaters Tilburg alleen voor de elite?

Directeur Leo Pot van Theaters Tilburg staat bekend als groot voorstander van de shopping mall in Tilburg-Noord. Want, zo is de redenering, bezoekers van de mall zouden hun bezoek aan dat centrum wel eens kunnen combineren met een bezoek aan de Schouwburg of Concertzaal.
Een kromme redenering want in de toekomst zullen vrijwel uitsluitend vrienden en donateurs een kaartje kunnen bemachtigen.

Het loten van kaartjes zal ook tot het verleden behoren.
De zogenaamde 'vrienden van Theaters Tilburg' krijgen voorrang. Ook de nieuwe 'donateurs'
a 45 euro krijgen een voorkeursbehandeling. In theorie kunnen de 'vrienden' en de 'donateurs' de zaal vullen bij een voorstelling waardoor andere doelgroepen worden uitgesloten.
Zoals minima en ouderen die niet te snel of handig of helemaal niet met de computer kunnen omgaan: het papieren inschrijfformulier wordt immers ook niet meer in de seizoensbrochure
opgenomen. Kan wel aangevraagd worden, maar dat kost ook weer 5 euro extra.

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,;

  1. Vindt het college het goed dat een gesubsidieerde instelling als Theaters Tilburg zich vooral richt op de elite terwijl het beleid juist gericht is op participatie van vooral ook de minder bedeelden in onze maatschappij?
  2. Welk signaal gaat het college afgeven richting Theaters Tilburg inzake het nieuwe donateurs- en boekingsbeleid?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


25 april 2009

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016