28 april 2007

 


27 april 2007


Klik hier om onderstaand artikel te vergrotenLogo LST
INITIATIEFVOORSTEL Logo LST
Tilburg, 27 april 2007

 

INLEIDING:
Burgemeester Vreeman en Wethouder Jan Hamming zijn zeer enthousiast over een nieuw te bouwen moskee in de Stedekestraat. Zeer veel bewoners van de wijk Theresia en de belangengroep Spoorzone/Theresia zijn het daar duidelijk niet mee eens. Ook de Lijst Smolders vindt dat op deze locatie de overbelasting te groot wordt. Ik, Hans Smolders ben er zelf opgegroeid, ken de buurt als mijn broekzak en de smalle en overvolle Stedekestraat is gewoon niet in staat nieuwbouw op deze schaal te absorberen met al zijn bijkomende neveneffecten. Echter veel belangrijker is het om te luisteren naar de argumenten van de belangengroep en de
bewoners van deze wijk die toch al veel te verduren hebben gehad in het verleden. Maar met de de komst van de Spoorzone en de Cityring in het voorruitzicht nog veel op zich af zullen zien komen. Deze belangengroep en de bewoners van Theresia weten als geen ander dat je in zo’n klein eng straatje als de Stedekestraat, zeker geen nieuwe supermarkt, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen en alles wat een beetje forser in omvang is op deze locatie kunt bouwen en dus ook geen moskee met een stedelijke/regionale functie!
De wijk Theresia zal in de toekomst ook gigantisch belast gaan worden met autoverkeer door de Cityring en de nog te ontwikkelen Spoorzone. Wij van de Lijst Smolders vinden dat u de wijk Theresia en de belangengroep niet serieus neemt als u voor nieuwbouw van ’n moskee op deze locatie midden in de wijk kiest. Verder hoopt de Lijst Smolders met de komst van het megaproject “de Spoorzone” in de wijk Theresia, dat u de bewoners van deze wijk onderhand eens serieus gaat nemen!

VOORSTEL:
Lijst Smolders Tilburg stelt de raad daarom voor om geen medewerking te verlenen aan nieuwbouw van een Moskee in de Stedekestraat, gezien alle bijkomende overbelastende neveneffecten, en stelt voor dit voorstel te behandelen in de eerstvolgende raadsvergadering.

CONCEPT-RAADSBESLUIT:
De raad besluit geen medewerking te verlenen aan nieuwbouw van een Moskee in de Stedekestraat.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart


 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016