officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                24 augustus 2008                                                       

Waarom subsidieert de Gemeente discriminatie en bedrijfjes die Arabische les geven en Marokkaanse bruidjes begeleiden?

Bij het Brabants Dagblad stond onderstaand mooi artikel over een prima initiatief, namelijk; "Allochtonen vrouwen helpen om een bedrijfje op te starten".
Maar tegelijkertijd vindt ik het raar dat men Nederlandse moeders/vrouwen of vaders/mannen van alle culturen niet dezelfde kansen en ondersteuning geeft om een bedrijf op te zetten.
De LST vindt deze ongelijkheid absurd en funest voor de integratie.
Ook zou de gemeente als subsidieverstrekker zich eens moeten realiseren dat de Nederlandse taal spreken ook onderdeel moet zijn van dit soort trajecten.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Waarom eist u niet dat in deze trajecten ook de Nederlandse taal geleerd moet worden?
  2. Vindt u dat wij bedrijfjes moeten subsidiëren die Arabische les geven?
  3. Vindt u dat wij bedrijfjes moeten subsidiëren die Marokkaanse bruidjes begeleiden?
  4. Worden er ook Nederlandse moeders/vrouwen toegelaten die net zo graag geholpen zouden willen worden met het opzetten van een bedrijf als de vrouwen in onderstaand artikel?
  5. Worden er ook vaders/mannen van alle culturen toegelaten die net zo graag geholpen zouden willen worden met het opzetten van een bedrijf als de vrouwen in onderstaand artikel
  6. Bent u het eens met de uitspraak van mevr. Martens van de gesubsidieerde instelling SEW; "dat ze de vrouwen niet intensief begeleiden maar ze hun eigen gang laten gaan"?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


23 augustus 2008

 


27 augustus 2008

 


28 augustus 2008

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016