burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

 

28 juni 2006'Minister Remkes steunt LST!'
Elsevier 28 juni 2006

 

 

29 juni 2006

 


 

Fragmenten Raadsvergadering 26 juni '06
Minister Remkes en wachtgeld
 


officiële vragen art. 47 aan het college 28 juni

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 28 juni 2006

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde


Geacht College,


Burgemeester en Wethouders plegen onbehoorlijk bestuur!!!

Veel te laat en met een boer als kiespijn heeft het college de brief van Minister Remkes van 12 mei j.l ook aan de LST overhandigd dus pas op 27 juni. De inhoud was voorspelbaar en er wordt dan ook met B&W letterlijk de vloer aangeveegd door de Minister. Of zoals een ambtenaar zei; "Deze brief laat niets aan duidelijk te wensen over" Op alle punten bakzeil moeten halen is een brevet van onvermogen, terwijl wij als LST al vele malen op de feiten hadden gewezen. Deze amateuristische werkwijze is ontzettend schadelijk voor het aanzien en de geloofwaardigheid van Burgemeester en Wethouders. Nu stoot zelfs een ezel zich al niet 2 keer aan dezelfde steen maar dit college blijkbaar wel 5 keer, omdat eerder al een brief/e-mail van Binnenlandse Zaken duidelijk was. Wij als LST hebben ook al maanden u en de ex-raadsleden diverse malen gewaarschuwd voor de regels die daarvoor gelden. Het is dan ook ongelofelijk dat u in gezamenlijk verband met de vorige gemeenteraad de spelregels toch nog net op de finish naar uw hand heeft gezet in de laatste raadsvergadering van de vorige raadsperiode. Verder hebben (ex)raadsleden zelf een grote verantwoordelijkheid en moeten weten dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de wachtgeldregeling/uitkering komt te vervallen, zoals in de verordening was vastgesteld, tenminste voor de laatste raadsvergadering van de oude raad. Men wist donders goed dat er geen recht was op wachtgeld of een uitkering! Dat is ook op te maken uit de vertrouwelijke stukken, welke geen predikaat vertrouwelijk hadden mogen krijgen, waarin burgemeester Vreeman afspraken had gemaakt met ex-raadleden al in de zomer van 2005.

Conclusie: Schaf die hele wachtgeldregeling af!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Bent u bereid om aan dit onbehoorlijk bestuur een einde te maken en over te gaan tot de orde van de dag?

2. Bent u het met de LST eens dat u nu klare wijn moet schenken en per direct aan de ex-raadsleden moet mededelen dat ze geen recht hebben op wachtgeld of een uitkering.

3. Bent u het met de LST eens dat al het onterecht uitgekeerde wachtgeld in het verleden alsnog moet worden teruggevorderd?

4. Bent u het met de LST en Minister Remkes eens dat we de wachtgeldregeling af moeten schaffen?

5. Zou u in het openbaar excuses willen maken met betrekking tot de handelswijze ten aanzien van deze wachtgeld/uitkering kwestie?

Met vriendelijke groeten, Hans Smolders namens de LST fractie

 


 


27 april 2006 

 


26 april 2006 

 


13 april2006

 

 

 


11 april 2006

 

 

 

 

 

 

 


 


30 maart 2006

 

 

 
30 maart 2006


 


29 maart 2006

 


28 maart 2006

 

 

Elsevier 28 maart 2006


 

Omroep Brabant TV 27 maart 2006

Bekijk

 


Omroep Brabant teletekst 27 maart 2006

 

Nos nieuws op radio 1 - 27 maart 2006

Luister

 

NOS teletekst 27 maart 2006

 

 


24 maart 2006

 


23 maart 2006

   

 

 


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016