26 juni 2008

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                      25 juni 2008

 

Moet Festival Mundial nog wel in het mooie Leypark?

 

Waar was Festival Mundial ook al weer voor bedoeld en was het niet vooral laagdrempelig??? Het is al zover dat plaatselijke armoezaaiers zich wederom kenbaar mogen maken om dan vervolgens korting te krijgen op de entree!!(sic)
Ook dit werd weer door de grootverdieners vanuit het College betiteld als 'n heel groot succes en de wethouder doet zich dan vervolgens ook nog voor als een echte weldoener!!(sic)
Tegenwoordig is het niets meer dan een commercieel evenement en dat heeft nauwelijks meer met de oorspronkelijke opzet van Festival Mundial te maken.
Het draagvlak in de buurten rondom het Leypark begint in rap tempo te verdwijnen voor Festival Mundial.
Als al die zogenaamde hypocriete armoedebestrijders en wereldverbeteraars zijn verdwenen ziet het park er niet meer uit en dat is zo jaar in jaar uit. Zie foto's in bijlage.
Ook wordt het park al 12 dagen van tevoren afgesloten, terwijl de afspraak juist 5 dagen is.
We mogen ook wel eens constateren dat veel van die zogenaamde weldoeners en wereldverbeteraars de afgelopen 30 jaar dit soort feestjes gebruiken om de onderbuik van goedgelovige en naïeve mensen jaarlijks te misbruiken om zo hun subsidies en baantjes weer veilig te stellen.
Aan het oplossen van de werkelijke problemen hebben zij nauwelijks een bijdrage geleverd.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

  1. Kan dit soort commerciële evenementen/feestjes voortaan niet gehouden worden op locaties die daarvoor bedoeld zijn zoals bijvoorbeeld het evenemententerrein van de Beekse Bergen of elders?
  2. Vindt u Festival Mundial laagdrempelig? Zo ja waarom?
  3. Vindt u Festival Mundial commercieel? Zo nee waarom niet?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016