6 april 2006

   

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tilburg

Tilburg, 6 april 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

Mevis onrechtvaardig en past willekeur toe bij minima?

Het college laat voor de zoveelste keer zien dat ze niet in staat is om onze stad op een fatsoenlijke en professionele wijze te besturen. Heel amateuristisch om bij 12000 minima-huishoudens willekeur toe te passen. Mevis heeft daarvan 8000 minima wel een extraatje gegeven van 90 euro en 4000 minima niet, met als argument dat het geld op was.
Diezelfde Wethouder Mevis moet straks in het college van Jan Hamming een deltaplan tegen armoede gaan uitvoeren, terwijl zoiets simpels als het regelen van dit broodnodig extraatje al niet lukt.
Het is ook niet te verkopen dat het eindejaarsbericht een overschot van 4,4 miljoen laat zien en het college dit bedrag rechtstreeks naar de prestigeprojecten (RGI- Cityring) wil laten gaan. Dit terwijl we nog met zoveel andere problemen kampen zoals o.a. de grote verborgen armoede in de stad!!.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Gaat u de minima die nu ten onrechte buiten de boot zijn gevallen alsnog die negentig euro geven.
2. Zo ja, op welke termijn.
3. Zo nee, hoe gaat u dat verkopen met een eindejaarsoverschot van 4,4 miljoen euro?
4. Gaat u ook een extraatje geven aan de mensen die voor het minimum loon werken of net
    daarboven die dikwijls overal buiten vallen en ook onder of net op die armoedegrens leven?
5. Zo ja, op welke termijn?
6. Zo nee, hoe gaat u dat verkopen met een eindejaarsoverschot van 4,4 miljoen euro?

Met vriendelijke groeten,

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart
Arjen Roos, Patrick van de Wijgert,
LST

 


29 oktober 2009

Klik hier voor een vergroting


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016