officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                               17 augustus 2009

Verloederde Kraspand zoveelste wanprestatie B&W

We zij al wel wat gewend op het Pieter Vreedeplein, zoals o.a onlangs nog het
Beachvolleybaltoernooi dat op het allerlaatste moment werd afgeblazen door B&W en eerder zagen we een ware fabriekshal verrijzen op de hoek v/h Pieter Vreedeplein en de Heuvel, ons historische hart van Tilburg.
Dat gebouw midden op de Heuvel kennen we nu als de Must-See bioscoop.

Vaak als het B&W uitkomt dan hebben ze de mond vol (gelegenheidsargument) over het strategische aankopen van panden zoals ook het Midi-theater ‘n strategische aankoop zou zijn.
Toen men bij het Midi-theater in de problemen kwam noemde men het ook ineens een strategische aankoop. Eerder in het debat sprak de wethouder dat overigens tegen, zie bijlage.

Als het er echt om gaat dan is men niet thuis met strategische aankopen zoals ook op het Pieter Vreedeplein bij het verloederde Kraspand dat nu een schande is op het plein.
Toen het winkelcentrum bijna klaar was is het pand nog een paar keer van eigenaar verwisseld. Ik weet me zelfs nog een artikel in het Brabants Dagblad te herinneren van jaren geleden waarin stond dat een onroerend goed belegger, de heer van Berkel, het pand had aankocht en toen hadden toch zeker alle alarmbellen moeten gaan rinkelen bij de gemeente, maar nee hoor, daarna is het zelfs nog een keer van eigenaar verwisseld.
Nu zitten we al jaren met de gebakken peren en zijn we afhankelijk van derden.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Waarom heeft u jaren geleden dit pand al niet strategisch aangekocht?
2) Wanneer kunnen we resultaten verwachtten van gesprekken met de huidige eigenaar van het
    voormalige Kras-Pand om het al jaren schandalige en verloederde aanzicht te laten verdwijnen?
3) Gaat u de huidige eigenaar beleidsmatig of juridisch aanspreken voor het schandalige en
    verloederde aanzicht van zijn pand?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


Antwoorden op raadsvragen:

 

 

 


19 augustus 2009

 


13 oktober 2009

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016