Vreeman wilde eerder vertrekken door Moskee
LOTT - 25 oktober 2009
Omroep Brabant - 27 oktober 2009
Brabant 10 - 29 oktober 2009

 


7 oktober 2008

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                     7 oktober 2008

 

Hulp aan moskee is meten met 2 maten??

Ooit hebben we afgesproken dat er in Nederland een strikte scheiding is tussen kerk en staat.
Hoe is het mogelijk dat de gemeente de eerder gemaakte afspraken met het moskeebestuur nu al weer in de prullenbak gooit. De afspraak was dat de verbouwing en de brandveiligheid betaald zou worden door het moskeebestuur zelf. Natuurlijk zeggen deze slimmeriken nu dat ze dit niet kunnen betalen. Zou ik ook doen, want dat blijkt voor hen zo al tientallen jaren goed te werken bij de naïeve, hypocriete en slapjanussen van Groen Links en de PvdA.

Als dit moskeebestuur nu al de ongeveer 100.000 euro niet kan betalen, hoe willen ze dan de miljoenen bij elkaar krijgen voor de moskee in de Stedekestraat, die op deze plek ook totaal niet thuis hoort. Juist nu moeten er goede en nieuwe afspraken komen met het moskeebestuur over hoe nu verder.

Ik neem de Marokkanen helemaal niets kwalijk want hun tactiek, om de slapjanussen van bestuurders in de politiek voor de gek te houden, werkt al tientallen jaren met succes.
Ook nu weer laten deze bestuurders zich chanteren alsof anders de jeugd zou gaan radicaliseren! De slimme Marokkanen lachen zich een bult met zulke angsthazen van bestuurders tegenover zich en hebben in werkelijkheid ook totaal geen enkel respect voor ze.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

  1. Als er nu al geen geld is bij het moskeebestuur, hoe moet het dan verder met een eventuele nieuwe moskee?
  2. Waarom maakt u juist nu geen nieuwe afspraken met het moskeebestuur over een andere locatie van de moskee en vraagt u hen geen garanties m.b.t de financiering?
  3. Als blijkt dat men de nieuwe moskee toch zelf kan financieren, waarom kan die nieuwe moskee dan niet in de Spoorzone gebouwd worden, waar wel voldoende parkeergelegenheid is en geen overlast voor de buurt in de veel te smalle Stedekestraat die zich daar volstrekt niet voor leent?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


8 oktober 2008

 


13 oktober 2008

 


15 oktober 2008

 

Raadsvergadering 10 november 2008

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 3,10 en 11 november 2008, voor de behandeling van de programmabegroting 2009

 

Constaterende dat:

• Er nog steeds geen duidelijkheid is over de nieuwbouw van de Moskee in de Stedekestraat.
• Er nog steeds geen duidelijkheid is over de maximale toegestane bezoekersaantallen.
• De Stedekestraat volstrekt niet geschikt is voor dit soort grootschalige projecten.

In de wetenschap dat:

• De beoogde nieuwbouw Moskee in de Stedekestraat nog steeds veel weerstand oproept in de wijk
  Theresia.
• Het Moskeebestuur een signaal af heeft gegeven om wellicht toch open te staan voor een
  alternatieve locatie voor de nieuwbouw van de Moskee

Draagt het College op om de regie in handen te nemen om samen met het moskeebestuur de financiële haalbaarheid te toetsen en daarbij ook een andere locatie te zoeken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 


18 december 2008

 

 

Commissie Fysiek - Geen moskee in Stedekestraat

 


11 juli 2009

Klik hier voor een vergroting

 


16 juli 2009

 

Raadsvergadering 17 juli 2009

 


28 oktober 2009

 


28 oktober 2009

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016