27 september 2008

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                           26 September 2008

 

Hondenbelasting innen gaat beter dan hondenpoep opruimen!!!

Heel daadkrachtig komt de gemeente met een persbericht dat men weer 350 honden heeft opgespoord waarvan hun baasjes de hondenbelasting niet hadden betaald, wat op zich een goede zaak is. Wij van de Lijst Smolders hopen dat de gemeente op alle fronten zo effectief gaat worden!!
Vorig jaar nog stelde de Lijst Smolders vragen over de nalatigheid van de gemeente bij het opruimen van de gigantische hoeveelheid hondenpoep bij de intocht van Sinterklaas!!!
Door die vragen zal de Piushaven dit jaar bij de intocht van Sinterklaas er ongetwijfeld hondenpoepvrij bijliggen, maar die schijndaadkracht is geen effectief en structureel beleid en al zeker niet voldoende om de grote ergernis van hondenpoep bij heel veel burgers weg te nemen.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Het innen van de hondenbelasting gaat prima, maar wat gaat u allemaal doen om de overlast van de hondenpoep tegen te gaan.
  2. Wanneer wordt er effectief opgetreden en wordt er gehandhaafd bij asociale mensen die hun hondenpoep niet opruimen? Daarmee bedoelen wij dat er ook gecontroleerd moet worden op tijdstippen wanneer mensen de honden veelal uitlaten en dat is zeker niet alleen tussen 9.00-12.00uur en 13.00-16.00uur?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                28 November 2007

 

Tilburg laat zich weer eens van zijn beste kant zien !!

Een van de ergernissen van de L.S.T. fractie en vele burgers is de overlast van hondenpoep.
Wethouder Moorman kreeg de volle steun van de L.S.T. fractie toen zij haar plannen ontvouwde m.b.t. de aanpak van dit chronische probleem.
Een van de vragen van de L.S.T. fractie tijdens de behandeling van deze notitie was of er bij evenementen ( als voorbeeld werd genoemd de sinterklaasintocht ) extra geruimd kon worden door de gemeente.
Ja, dat is een onderdeel van het beleid was de toezegging die werd gedaan door de wethouder. Zij erkende het probleem daar ze zelf ook een jonge moeder is en e.e.a. in de praktijk had ervaren..
Helaas blijken de toezeggingen in de praktijk weinig tot niets waard en heeft Tilburg zich weer van zijn beste kant laten zien.
De gezellige gezinsmiddag werd weer flink verstoort omdat veel ouders zich bezig moesten houden met schoentjes schoonmaken omdat de groenstroken rond het Piushavengebied vol lagen met hondenpoep..

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

  1. Bent u het met de LST fractie eens dat u er voor had moeten zorgen dat dit gebied met uw toezegging schoongemaakt had moeten worden voorafgaand aan de intocht ?
  2. Bent u het met de L.S.T. fractie eens dat een toezegging hard gemaakt moet worden door daden en niet alleen met mooie praatjes.
  3. Hoe staat het met de handhaving van de door u opgestelde regels m.b.t. hondenpoep overlast ?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             Tilburg, 12 juni 2007

 

College Tilburg moet nog veel leren!!!

AMSTERDAM (ANP) -

De milieupolitie heeft vorige week in Amsterdam 102 hondenbezitters op de bon geslingerd omdat ze zich niet aan de regels hielden. De meeste kregen een boete van 50 euro omdat hun hond losliep op een plek waar dat niet mag. Ruim twintig mensen moesten 75 euro betalen omdat ze geen zakje of schepje bij zich hadden of omdat ze de hondenpoep niet opruimden, maakte de gemeente Amsterdam dinsdag bekend. De milieupolitie heeft tijdens een handhavingactie 1100 hondenbezitters gecontroleerd nadat Amsterdam eind mei strengere regels invoerde voor het opruimen van hondenpoep. Amsterdammers die hun hond uitlaten, dienen altijd de uitwerpselen van hun viervoeter op te ruimen. Iedereen die met een hond over straat loopt, of-ie nou poept of niet, moet voortaan een zakje bij zich hebben.
Met de verscherpte regels wil de gemeente de stad poepvrij krijgen. Hondenpoep op de stoep is al jaren een van de grootste ergernissen van Amsterdammers. In het kader van het strikte hondenpoepbeleid kregen alle geregistreerde hondenbezitters in Amsterdam eind mei hun eerste opruimzakje thuisgestuurd. Na de aankondiging van de handhavingsactie hebben honderd mensen bij de Belastingdienst aangifte gedaan van hun hondenbezit. Hiermee wilden ze een boete ontlopen voor het niet betalen van hondenbelasting. Desondanks waren tijdens de controles tien mensen de gebeten hond. Zij bleken geen belasting te betalen en kregen een boete van 250 euro.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

  1. Hoe is het mogelijk dat u in het afgelopen jaar met een flink aantal handhavers in totaal maar ongeveer 50 overtredingen heeft kunnen opsporen, terwijl de overlast van hondenpoep in geheel Tilburger 'n hele grote ergernis is.
  2. U beloofd al zolang om aan de overlast van hondenpoep iets aan te doen, waarom duurt dit zo lang?
  3. Kunt u dit soort beleid zelf niet bedenken?
  4. Zo ja, waarom is dat dan nog niet gebeurd?
  5. Zo nee, vindt u het dan geen goed idee om een keer op studiereis te gaan naar Amsterdam i.p.v. naar Dubai of Matagalpa?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016