officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                18 november 2008


Veel klachten burgers over geluidsoverlast vliegbasis Gilze-Rijen!

Door de sluiting van de vliegbasis in Soesterberg zijn de Chinookhelikopters naar vliegbasis Gilze Rijen gekomen en sindsdien lijkt het wel of er oorlog is uitgebroken. Vaak kunnen de Tilburgers (met name in de Reeshof, maar ook in de rest van Tilburg) "genieten" van dit spektakel en meerdere malen staan de ramen in de sponningen te rammelen.
Alsof die overlast overdag nog niet genoeg is vinden er ook meerdere malen per week oefeningen plaats tussen 18.00uur en 23.00uur
Boven Tilburg was onlangs ook nog een hoop herrie waar te nemen omdat er iets mis was met een helikopter die toen ook een voorzorgslanding moest maken.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Bent u zich ervan bewust dat er hele wijken in Tilburg zijn die grote geluidsoverlast ondervinden
    door bepaald vliegverkeer van de vliegbasis Gilze-Rijen?
2) Bent u bereid om in overleg te treden met defensie om deze ontoelaatbare overlast aan te
    pakken?
3) Zo nee, wat gaat u dan doen om de overlast van vliegbasis Gilze-Rijen te verminderen voor de
    inwoners van Tilburg?
4) Kunt u de veiligheid garanderen van de inwoners van de gemeente Tilburg met de nieuwe
    ontwikkelingen op de vliegbasis?

 

 

 

 


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


20 november 2008

Klik hier voor een vergroting

 


26 november 2008

 


27 november 2008

 

Brabant10 Nieuws - 1 december 2008

 


12 december 2008

 

Omroep Brabant Nieuws - 12 december 2008

 


11 februari 2009

 


12 maart 2009

 


20 maart 2009

 


3 november 2009

 


4 november 2009

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016