Commissie Maatschappij 11 februari 2008
1e termijn knelpunten regiotaxi en welzorg
2e termijn knelpunten regiotaxi en welzorg

 


12 februari 2008

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


8 februari 2008

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


7 februari 2008

 


31 januari 2008

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 

 


26 januari 2008

 


23 januari 2008

 


22 januari 2008

 


21 januari 2008

 

 


20 januari 2008

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                    20 januari 2008

Regio-Taxi en Welzorg blijven KOPZORG?

Onlangs werden nieuwe contracten afgesloten met Regio-Taxi en de Welzorg, ook werd er toen door beide partijen beterschap beloofd. Wij van de lijst Smolders hadden daar al grote twijfels over, gezien het verleden. De stroom klachten blijft nu onverminderd doorgaan, ondanks dat de vele getergde en teleurgestelde (ex) klanten van Welzorg en de Regio-Taxi gestopt zijn met klachten in te dienen. Deze meestal oudere en zieke mensen zijn te moegestreden om weer opnieuw een klacht in te dienen, want om gezondheidsreden willen en kunnen zij deze ergernis niet voor de zoveelste keer ondergaan.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

•  Bent u op de hoogte van de nog steeds vele klachten over Welzorg en Regio-Taxi
•  Hoe heeft u het afgelopen jaar controles uitgevoerd bij Regio-Taxi en Welzorg om te kunnen beoordelen of deze juist functioneren?
•  Hoe is het mogelijk dat aan deze vragen één hele dag bestuurlijk gewerkt wordt en vervolgens dan ook nog eens de ambtenaren antwoorden op deze vragen moeten geven en/of zoeken." Zoals vrijdag j.l. in het Brabants Dagblad stond.
( Ik heb alvast wel wat tips: niet zoveel jokken, niet zoveel geld verkwisten, beter presteren desnoods met andere wethouders, niet met waanideeën komen enz., dan hoef je ook niet zoveel en zolang na te denken, te draaien en te kronkelen)

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                     4 september 2007

Wel(of Geen)Zorg? Deel 2

De LST-fractie heeft met een delegatie van de gemeente, de SP en de actiegroep 'De Maat is vol' voor het zomerreces een bezoek gebracht aan de organisatie Welzorg. Dit na aanhoudende klachten van klanten over de slechte service van Welzorg. Zo was (en is) de telefonische bereikbaarheid slecht en duurt het soms weken voordat reparaties verricht worden aan scootmobiels etc.

De gemeente heeft na het gesprek het ultimatum gesteld aan Welzorg: breng voor 1 september uw de service op peil anders verliest de gemeente het vertrouwen in Welzorg met mogelijke gevolgen voor het contract.

De LST bereikt nu ook nog na het verstrijken van het ultimatum vele signalen dat er geen of te weinig structurele verbeteringen zijn doorgevoerd en dat de klachten blijven aanhouden. Ook blijkt het voor velen onmogelijk om zich in de Meldweek Zorg te melden aan de Piushaven 29 in Tilburg omdat ze met stukken staan en reparaties niet op tijd komen.

De LST-fractie heeft daarom de volgende vragen:

1) Heeft de gemeente zelf de afgelopen maanden (voor het ultimatum) een eigen inventarisatie gedaan van de klachten?
2) De gemeente had aangekondigd de eerste week van september een gesprek met Welzorg te arrangeren. is dat gebeurd?
3) En zo ja waarom zijn de aanwezigen van voor het zomerreces niet uitgenodigd?

Hans Smolders, Arjen Roos, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert


 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                        29 juni 2007

 

Wel(of Geen)Zorg?

 

De LST-fractie krijgt steeds meer signalen over Welzorg en dat is zorgelijk.
Uit de rapportage 'Welzorg is GEEN Zorg' van H.M. van den Wittenboer blijkt dat er sprake is van een toenemend aantal klachten sinds de reorganisatie in 2006.

Zo blijkt:
Welzorg heeft nooit iets op voorraad
Personeel is vaak onvriendelijk bij de klanten thuis of aan de telefoon
Via het 0900 kan de wachttijd oplopen tot 30 minuten (lokaal tarief?)
Afspraken maken is moeilijk: personeel komt vaak dagen later na de eerste melding
Er is te weinig geschoold personeel

Enkele praktijkgevallen:
"Een rolstoel is in januari 2007 maar liefst 3 weken naar Lelystad geweest om een kantelmotor te plaatsen. Na 3 weken weer teruggebracht zonder dat er iets aan was verholpen."
"Voorbeeld: er werd een nieuwe rolstoel geleverd. De klant vroeg aan de montage: 'Zet de voetplaten even goed vast.' 'Die staan vast', was de reactie. Maar een dag later lag deze klant op de grond met gescheurde kniebanden. Deze klant heeft 6 weken thuis gezeten in de ziektewet. Geen vakantie. De klant heeft niets meer vernomen van Welzorg. Geen excuses, geen kaartje, geen bloemen!

De LST-fractie heeft daarom de volgende vragen:

1) Bent u bekend met deze schrijnende gevallen en met de klantbehandeling van Welzorg in het algemeen?
2) Bent u bereid als het zo blijft zoals nu, het contract met Welzorg op te zeggen en de klanten zelf laten shoppen of bij Welzorg een beter contract te bedingen?
3) Zo ja, welke van de volgende aanbevelingen bent u dan bereid over te nemen:
*Welzorg Tilburg weer open, geen 0900-nummer meer maar een 013-nummer
*Onderdelen op voorraad en betere service
*Meer reserve vervoersmiddelen
*Beter geschoold personeel
*3 maal per jaar een servicebeurt
*24-uurs service
*Reparaties binnen 6 uur of anders een vervangend vervoermiddel.


Hans Smolders, Arjen Roos, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert


 

 


 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016