officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                            18 september 2008

Stadsbestuur jaagt wederom een hele straat in de gordijnen!

Bij de herinrichting van de Ruijterstraat hebben blijkbaar de technocraten en bureaucraten weer achter de computer een straat ingetekend.
Op papier zal het er best leuk uitzien, maar in de praktijk is het onbegrijpelijk..
Meer als de helft van de parkeervakken verdwijnen.
Ruimte om te spelen voor de kinderen op de stoep is minimaal geworden.
De ruimte voor hun huis tot de straat was 10 meter en nu nog ongeveer 2 meter.
Ook hebben de bewoners te horen gekregen dat de GGZ haar intrede gaat doen in deze straat.
De bomen in de straat zouden behandeld worden danwel vervangen worden.
Tijdens de bestrating zijn de stoppen doorgeslagen bij de bewoners en hebben ze de stratenmakers vriendelijk gevraagd om te stoppen!!
Gelukkig zien de stratenmakers ook de onredelijkheid van de herinrichting in en hebben gehoor gegeven aan de buurt.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Wilt u met grote spoed deze explosieve situatie met grote zorgvuldigheid en in alle redelijkheid oplossen?
2) Wilt u in het vervolg bij zulke grote ingrepen bij de mensen voor de deur een andere vorm van informatie en inspraak toepassen?
3) Bent u het met de LST eens dat stenen niet de buurt maken, maar juist de mensen zelf?
4) Deze straat in een echte volksbuurt is gelukkig heel hecht, wilt u net zoals de Lijst Smolders dat zo houden?
5) Wanneer gaat binnen het stadhuis het gezonde verstand nu eindelijk eens zegevieren?


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


19 september 2008

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016