officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                  12 september 2008

Het laatste stukje
Groene Long ook nog kapot?


De titel van het laatste boekje over de historie van Tilburgse stadsdelen had niet toepasselijker kunnen zijn: ‘Zand, Reit, Wandelbos.... De dingen die voorbijgaan'. Voorbij, afgelopen, is het met de voormalige oase van rust en groen die ooit eens werd aangeduid als de ‘Groene Long', het gebied vanaf de Sportweg, Bokhamergebied, Reitse Hoevenstraat en Hasseltse Kapel. Daar bevinden zich nog sporen van het agrarische en katholieke verleden van Tilburg, talloze (Tiend)schuren, de Oliemeulen, boerderijtjes, weilandjes met grazend vee en noem maar op. Henk Kuiper (zie foto) heeft er ook nog vele malen over geschreven.
Henk Kuiper, niet benaderd voor de kersverse Adviescommissie Stedelijk Groen, heeft al die sporen geïnventariseerd en gepubliceerd in onder andere het boek Tilburg, daar leeft meer dan je denkt.: oude note-, kersen- en andere fruitbomen die nog doen herinneren aan de oude linten en herdgangen van Tilburg. Ook komen er nog vogelsoorten voor bij de spoorzone en het Bokhamergebied die eigenlijk alleen nog op het platteland voorkomen. Maar in Tilburg drong de natuur altijd heel ver door tot diep in de stad. Dankzij de historische structuur van onze gemeente.
Helaas heeft het huidige stadsbestuur daar totaal geen affiniteit mee en gaat ze onverminderd door met de zogenaamde ‘inbreiding'. Alles wordt volgeplempt met liefst zwarte blokkendozen. Zelfs de allerlaatste weilandjes in het unieke, prachtige Bokhamergebied moeten worden volgebouwd. Zo staat er de bouw gepland van zes woningen en twee bedrijfsruimtes hoek Alleenhoudersstraat en Reitse Hoevenstraat.
Met de bouw van de moskee en Westpoint, en de aan de gemeente gelieerde ROC, is de skyline van het Bokhamergebied, ondanks heftige protesten van de Heemkundekring en bewoners, al duurzaam verziekt. Nu wordt ook op de begane grond korte metten gemaakt met de Tilburgse cultuurhistorie aldaar. Er zijn partijen in Tilburg die meer geloven in een kneedbare, maakbare stad naar hun eigen model. En daarin past geen historisch besef.

De Stichting Stadsbomen heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen de kap aldaar!!!
(Zie bijlage)

De LST stelt daarom de volgende vragen:

  1. Waarom is de Adviescommissie niet in beeld inzake deze besluitvorming en kapvergunning
  2. Ziet u de Adviescommissie aks een papieren tijger?
  3. Bent u het eens met de LST en Stadsbomen dat uitgerekend dit waardevolle groen zou moeten wijken voor zes doorsnee-rijtjeshuizen en nog wat bedrijfsruimten niet te rijmen is met het streven van het gemeentebestuur om de afname van biodiversiteit in Tilburg te stoppen en waar mogelijk deze juist te versterken.
  4. Bovendien is de geplande bouwlocatie precies de plek waar twee groene corridors voor stadsnatuur bij elkaar komen. Bent u het eens met de LST en Stadsbomen dat de voorgenomen kap van 44 bomen en de struiken daar is bovendien in strijd met het streven om het karakteristieke van de Bokhamer te behouden.
  5. Gaat u alsnog actie ondernemen om dat deze geplande ontwikkelingen te voorkomen?

Hans Smolders, Arjen Roos(06-49983270), Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert

 

 

Bijlage: Bezwaarschrift

Stichting Stadsbomen Tilburg
P/a St. Ceciliastraat 23
5038 HA Tilburg

Aan het College van Burgemeesters en Wethouders
Van de Gemeente Tilburg
Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

Betreft: BEZWAAR TEGEN KAPVERGUNNING VOOR 44 BOMEN EN BOUW HUIZEN IN DE BOKHAMER, kapvergunning Reitse Hoevenstraat hoek Alleenhoudersstraat, vergunningnummer:
08/2490

Geacht College,

In het buurtschap De Bokhamer tussen station Tilburg en station West is de ontstaansgeschiedenis van Tilburg nog tastbaar. Hier wordt lintbebouwing afgewisseld met nog een weitje en hagen. Dit groen vormt het leefgebied van verschillende bijzondere vogels die elders in de stad niet of weinig voorkomen, zoals bijvoorbeeld de boerenzwaluw en de buizerd. Door het aanwezige groen, dat ondermeer bestaat uit een houtwal met nog de enige oorspronkelijke sleedoorn binnen de bebouwde kom van Tilburg, komen deze vogels hier nog voor. Dat uitgerekend dit waardevolle groen zou moeten wijken voor zes doorsnee-rijtjeshuizen en nog wat bedrijfsruimten is niet te rijmen met het streven van het gemeentebestuur om de afname van biodiversiteit in Tilburg te stoppen en waar mogelijk deze juist te versterken. Bovendien is de geplande bouwlocatie precies de plek waar twee groene corridors voor stadsnatuur bij elkaar komen.

De voorgenomen kap van 44 bomen en de struiken daar is bovendien in strijd met het streven om het karakteristieke van de Bokhamer te behouden.

Stichting Stadsbomen Tilburg verzoekt u met klem om af te zien van de kap van de 44 bomen en de daar groeiende struiken en daarmee dit karakteristieke stadsgezicht dat van grote cultuurhistorische - én natuurwaarde is voorgoed te laten verdwijnen.

Namens het bestuur van Stichting Stadsbomen Tilburg

 

L.L. Braber
H. van der Schoot

 

 


17 september 2008

 


18 september 2008

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016