officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             9 november 2008

Waarom weinig aandacht voor de wijk Broekhoven?

Het duurt al maanden en maanden dat kinderen uit de wijk Broekhoven hun speeltuin in het Leypark niet veilig kunnen bereiken via de voetgangers- fietsbrug aan de Leyparkweg.
Dit geldt overigens ook voor alle inwoners van Broekhoven die een wandeling willen maken of hun hond willen uitlaten in hun mooie Leypark.
De gemeente is er wel als de kippen bij om deze wijk in een kwaad daglicht te stellen met het uitvergroten van wietkweek, alsof dit niet gebeurt in andere delen van de stad of van het land.
Maar als het om andere zaken in de wijk gaat, is men blijkbaar niet zo snel zoals nu met het repareren van de voetgangersbrug aan de Leyparkweg.
De Lijst Smolders vindt het de hoogste tijd dat de gemeente deze brug snel gaat herstellen.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1) Waarom duurt het zolang dat de voetgangers- fietsbrug gerepareerd wordt?
2) Wanneer gaat de brug weer open voor de bewoners?


WWW.LIJSTSMOLDERS.NL

 

 


20 november 2008

 


21 november 2008

 

officiële vragen aan het college door het CDA

 


12 september 2018

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2018