14 juni 2007


 

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Tilburg, 11 juni 2007

 

Gemeente Tilburg wil parkeertarieven fors verhogen!

 

Dat noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

1. Hoe gaat u het verband uitleggen dat door eventueel nieuw te bouwen parkeergarage’s de prijzen voor de bestaande parkeergarage’s fors omhoog moeten gaan?
2. Waarom had u onlangs nog een gigantisch bedrag van 600.000euro over, om zogenaamde kunst in de vorm van wat tegeltjes te laten aanbrengen in een van uw parkeergarage’s?
3. Waar is die 600.000 euro gebleven?
4. Normaal gaan de prijzen bij meer aanbod naar beneden, waarom gebeurd dat bij u niet?
5. Wat is de werkelijke reden voor de forse verhogingen?
6. Hoe lang denkt u de Tilburgers nog voor de gek te houden?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart
Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016