Debat LST over nightliner
18 februari 2008
1e termijn
2e termijn

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                      3 maart 2007

Daders gesloopte nightliner niet eens opgepakt??

Bij Omroep Brabant was te horen en te zien dat korpsbeheerder en Burgemeester Vreeman direct na de uit de hand gelopen incidenten op "de nightliner" niet de leiding nam zoals dat hoort. Wel wist hij gelijk te melden dat hij, Vreeman dus, niet verantwoordelijk was en schoof gelijk de zwarte piet naar Veolia en de Provincie.
Het was beter geweest als hij gelijk gemeld had dat de chauffeur gelukkig met de schrik was vrijgekomen en Vreeman als Korpsbeheerder en Burgemeester de daders al had opgepakt.
Een week later, 18 februari, in het spoeddebat over de vernielingen in de nachtbussen heeft de Lijst Smolders de volgende vragen aan de burgemeester gesteld waar wij tot op de dag van vandaag nog geen antwoord op hebben gekregen;
Wij wilde van de burgemeester weten of de daders van die vreselijke avond zijn aangehouden, . in hechtenis zijn genomen en voorgeleid aan de rechter Commissaris.
Zo ja, heeft dat ertoe geleid dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart tegen deze lui en gaat u de schade verhalen op de daders.
Het was echt beschamend dat korpsbeheerder en burgemeester Vreeman helemaal niet op de hoogte was en zelfs niet kon vertellen of de daders überhaupt opgepakt waren??
Een betrokken burgemeester/korpsbeheerder had dat natuurlijk moeten weten, zeker omdat het op dat moment een flinke impact had in de stad.
Het maakt het nog erger voor het slachtoffer, de buschauffeur, die twee daders was achterna gerend en ze had overgedragen aan de politie, die vervolgens zei er niet veel mee te kunnen.
De burgemeester beloofde plechtig in de commissievergadering van 18 februari mijn vragen alsnog te beantwoorden.
We zijn inmiddels al weer twee weken verder en zowel de Lijst Smolders als de buschauffeur hebben nog steeds niets gehoord van de Burgemeester en Korpsbeheerder van Tilburg!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

1) Wanneer zijn de daders van die vreselijke avond aangehouden, . in hechtenis genomen en voorgeleid aan de rechter Commissaris.
2) Is er een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen deze lui en gaat u de schade verhalen op de daders.


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


6 maart 2008

 

Omroep Brabant nieuws - over incidenten met de Nightliner

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016