officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST




Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                       15 juni 2007



Kunstwerk in staat van ontbinding

In de Dongevallei in de Reeshof is het kunstwerk op de hoek Bijsterveldenlaan/Reuverlaan ernstig beschadigd.
Dagelijks rijden duizenden automobilisten en fietsers langs deze afbeelding en met hen vragen we ons af hoe dit kon gebeuren.

De LST stelt dan ook de volgende vragen

  1. Is de staat van ontbinding van het kunstwerk te wijten aan de werkzaamheden in de Dongevallei of aan wellicht een inferieure lijmsoort waarmee de tegels zijn bevestigd?
  2. Gaat de gemeente de schade herstellen?

Hans Smolders, Arjen Roos, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert

 

 


26 september 2008

 



Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016