5 februari 2008

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                               28 November 2007

 

Tilburg laat zich weer van zijn beste kant zien !!

Een van de ergernissen van de L.S.T. fractie en vele burgers is de overlast van hondenpoep.
Wethouder Moorman kreeg de volle steun van de L.S.T. fractie toen zij haar plannen ontvouwde m.b.t. de aanpak van dit chronische probleem.
Een van de vragen van de L.S.T. fractie tijdens de behandeling van deze notitie was of er bij evenementen ( als voorbeeld werd genoemd de sinterklaasintocht ) extra geruimd kon worden door de gemeente.
Ja, dat is een onderdeel van het beleid was de toezegging die werd gedaan door de wethouder. Zij erkende het probleem daar ze zelf ook een jonge moeder is en e.e.a. in de praktijk had ervaren..
Helaas blijken de toezeggingen in de praktijk weinig tot niets waard en heeft Tilburg zich weer van zijn beste kant laten zien.
De gezellige gezinsmiddag werd weer flink verstoort omdat veel ouders zich bezig moesten houden met schoentjes schoonmaken omdat de groenstroken rond het Puishavengebied vol lagen met hondenpoep..


Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

  1. Bent u het met de LST fractie eens dat u er voor had moeten zorgen dat dit gebied met uw toezegging schoongemaakt had moeten worden voorafgaand aan de intocht ?
  2. Bent u het met de L.S.T. fractie eens dat een toezegging hard gemaakt moet worden door daden en niet alleen met mooie praatjes.
  3. Hoe staat het met de handhaving van de door u opgestelde regels m.b.t. hondenpoep overlast ?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                                          12 juni 2007

 

College Tilburg moet nog veel leren!!!

AMSTERDAM (ANP) -
De milieupolitie heeft vorige week in Amsterdam 102 hondenbezitters op de bon
geslingerd omdat ze zich niet aan de regels hielden. De meeste kregen een boete van 50 euro omdat hun hond losliep op een plek waar dat niet mag. Ruim twintig mensen moesten 75 euro betalen omdat ze geen zakje of schepje bij zich hadden of omdat ze de hondenpoep niet opruimden, maakte de gemeente Amsterdam dinsdag bekend. De milieupolitie heeft tijdens een handhavingactie 1100 hondenbezitters gecontroleerd nadat Amsterdam eind mei strengere regels invoerde voor het opruimen van hondenpoep. Amsterdammers die hun hond uitlaten, dienen altijd de uitwerpselen van hun viervoeter op te ruimen. Iedereen die met een hond over straat loopt, of-ie nou poept of niet, moet voortaan een zakje bij zich hebben.
Met de verscherpte regels wil de gemeente de stad poepvrij krijgen. Hondenpoep op de stoep is al jaren een van de grootste ergernissen van Amsterdammers. In het kader van het strikte hondenpoepbeleid kregen alle geregistreerde hondenbezitters in Amsterdam eind mei hun eerste opruimzakje thuisgestuurd. Na de aankondiging van de handhavingsactie hebben honderd mensen bij de Belastingdienst aangifte gedaan van hun hondenbezit. Hiermee wilden ze een boete ontlopen voor het niet betalen van hondenbelasting. Desondanks waren tijdens de controles tien mensen de gebeten hond. Zij bleken geen belasting te betalen en kregen een boete van 250 euro.

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

  1. Hoe is het mogelijk dat u in het afgelopen jaar met een flink aantal handhavers in totaal maar ongeveer 50 overtredingen heeft kunnen opsporen, terwijl de overlast van hondenpoep in geheel Tilburger 'n hele grote ergernis is.
  2. U beloofd al zolang om aan de overlast van hondenpoep iets aan te doen, waarom duurt dit zo lang?
  3. Kunt u dit soort beleid zelf niet bedenken?
  4. Zo ja, waarom is dat dan nog niet gebeurd?
  5. Zo nee, vindt u het dan geen goed idee om een keer op studiereis te gaan naar Amsterdam i.p.v. naar Dubai of Matagalpa?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016