Amendement

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


AMENDEMENT

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 7 april 2008, voor behandeling van het eindejaarsbericht 2007

Constaterende dat:

 • Door deze indirecte belasting via onterechte hoge energierekeningen kunnen provincies en gemeentes over de rug van de burgers hun begroting sluitend krijgen
 • De energierekeningen alsmaar blijven stijgen
 • Essent alsmaar meer winst maakt
 • De structurele jaarlijkse dividenduitkering bij de herijking van het F.E.B 2009-2012 (financieel economisch beleid) weer is verhoogt met 3 miljoen euro
 • Overstappen voor klanten geen enkele zin heeft omdat in ander regio's bij andere energiebedrijven gemeente's en provincie's ook de aandeelhouders zijn
 • De dividenden maar een deel van de winst zijn die Essent maakt
 • De energierekening voor veel burgers onbetaalbaar is geworden
 • Veel consumenten nauwelijks nog energiebesparende maatregelen kunnen nemen
 • Er in 2007 weer 47,8 miljoen euro is uitgekeerd aan dividend
 • De financiële woordvoeder van de PvdA in een eerdere vergadering alleen al bij de gedachte, ik herhaal alleen al bij de gedachte, dat de dividenden van Essent terugbetaald zouden worden aan de burgers vuurrood aanliep en zowat een hartverzakking kreeg en erkende dat er dan een gapend gat in de begroting zou komen.
 • De LST zich terdege bewust is dat amendementen als deze over Essent het niet zullen halen, maar de LST roch steeds deze indirecte vorm van asociale belastingheffing aan de orde zal blijven stellen
 • Veel plaatselijke partijen zoals o.a. in Rotterdam het ook schandelijk vinden dat energiebedrijf Eneco een winst heeft gemaakt van 500 miljoen euro waardoor ook in Rotterdan partijen het dividend van 35 miljoen wilde teruggeven aan de burgers, maar ook daar constateerde de wethouder dat er dan een onoverkomelijk gat in de begroting zou worden geslagen.

 

Overwegende dat:

 • U als college helemaal niets doet aan deze asociale vorm van indirecte belastingheffing.
 • Essent meer klanten gaat krijgen als het dividend teruggegeven wordt aan de klanten.

 

Besluit om van het onbestemd resultaat 11 miljoen euro (het extra dividend) terug te betalen aan klanten van Essent in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016