Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Amendement

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 6 en 7 november 2006, voor de behandeling van de begroting van 2007

Constaterende dat:

  • Essent 10,8 miljoen euro dividend heeft uitgekeerd aan de gemeente Tilburg.

Overwegende dat:

  • De burgers recht hebben om het aan Essent teveel betaalde geld terug te ontvangen

Besluit;

He t van Essent ontvangen dividend terug te storten aan alle Essent klanten in de gemeente Tilburg (dekking: uit de R.G.I ).


en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de LST fractie,

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016