Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Amendement

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 6 en 7 november 2006, voor de behandeling van de begroting van 2007

Constaterende dat:

  • Essent dit jaar 3,9 miljoen euro meer aan dividend heeft uitgekeerd aan de gemeente Tilburg dan geraamd.

Overwegende dat:

  • De burgers recht hebben om het aan Essent teveel betaalde geld terug te ontvangen

Besluit;

H et van Essent ontvangen dividend terug te storten aan alle Essent klanten in de gemeente Tilburg (dekking: vermindering van de aanwending van het onbestemd voordelig resultaat van het Najaarsbericht 2006 door de dekking van de incidentele begrotingstekorten 2007 t.m. 2009 van € 4.451.000,-- te verminderen met € 3,9 miljoen).


en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de LST fractie,

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d WijgertWebhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016